45. REGIONALNA DOMIJADA RIJEKA 2022.

Industrijski dizajn

45. REGIONALNA DOMIJADA ZAPADNE HRVATSKE RIJEKA 2022.

LOKACIJA: Hrvatski kulturni dom na Sušaku

DATUM: 04.04.2022.

Voditeljica: Dijana Janković


SUDIONICI:

RB NAZIV RADA AUTOR TEHNIKA UČENIČKI DOM
1. "Zar već" Anita Stančić kombinirana UD Kvarner
2. Vješalica za ključeve Ela Žagar kombinirana UD Kvarner
3. Vješalica za ključeve Ivana Škarabot kombinirana UD Kvarner
4. Buđenje Petra Kasunić, Simona Kajtazi kombinirana DU Sušak
5. Putevi života Tia Žužić staklo DU Sušak
6. Rađanje Dorotea Brandić kombinirana DU Sušak
7. Healthy work Antonia Sušić, Filip Kljukić,
Nataša Vučetić, Amil Ramić
metal, drvo UD Lovran
8. Svjetlo na pučini Ivana Tauković, Filip Kljukić platno, drvo, kamen UD Lovran
9. Šumska krijesnica Ivana Tauković drvo, špaga, kamen UD Lovran
10. Proljetna čarolija Emilija Banković i Arijana Marković kombinirana ŽTŠ Moravice
11. Luminus Elena Radolović kombinirana UD Podmurvice


REZULTATI PROSUDBENE KOMISIJE:

MJESTO NAZIV RADA AUTOR TEHNIKA UČENIČKI DOM
1. Šumska krijesnica Ivana Tauković drvo, špaga, kamen UD Lovran
2. Rađanje Dorotea Brandić kombinirana DU Sušak
- - - - -


MIŠLJENJE PROSUDBENE KOMISIJE (DAMIR ŠEGOTA)

1. MJESTO: “Šumska krijesnica” - Ivana Tauković, Filip Kljukić - drvo, špaga, kamen - UD Lovran
Dvoje autora koristili su prirodne materijale: kamen, drvo i špagu u međusobnom odnosu u vertikalnoj kompoziciji grade oblik uporabno dekorativnog predmeta - stolnu svjetiljku. Odlična sinergija prirodnih materijala daje ovom radu vizualnu zanimljivost.


2. MJESTO: “Rađanje” - Dorotea Brandić - kombinirana - DU Sušak
U radu pod nazivom “Rađanje” autorica je kombiniranom tehnikom izradila uporabno dekorativni predmet - stolnu lampu. Vrijednost rada je u korištenju gotovih oblika prirodnog materijala kao osnovnog sredstva pri gradnji forme. Minimalnim intervencijama u prirodnom materijalu dobivena je zanimljiva i lijepa stolna lampa.


POHVALA:
Pohvala ide radu pod nazivom “Luminis” autorice Elena Radolović iz Učeničkog doma Podmurvice zbog dobre primjene elemenata kojima autorica gradi formu uporabno dekorativnog predmeta te radu pod nazivom “Healthy work” nekolicine autora (Antonia Sušić, Filip Kljukić, Nataša Vučetić, Amil Ramić) iz Učeničkog doma Lovran zbog primjene elemenata industrijskog dizajna u stvaranju objekta u prostoru te njihovu stavljanju u umjetnički kontekst. Oba rada slijede nit „ready madea“.


REZULTATI UČENIČKI ŽIRI:

MJESTO NAZIV RADA AUTOR TEHNIKA UČENIČKI DOM
1. Svjetlo na pučini Ivana Tauković, Filip Kljukić platno, drvo, kamen UD Lovran
2. Rađanje Dorotea Brandić kombinirana DU Sušak
3. Proljetna čarolija Emilija Banković i Arijana Marković kombinirana ŽTŠ Moravice


Učenički dom Podmurvice Rijeka

Imate li pitanje?
Slobodno nas kontaktirajte