45. REGIONALNA DOMIJADA RIJEKA 2022.

Skulptura

45. REGIONALNA DOMIJADA ZAPADNE HRVATSKE RIJEKA 2022.

LOKACIJA: Hrvatski kulturni dom na Sušaku

DATUM: 04.04.2022.

Voditeljica: Olivia Vukić


SUDIONICI:

MJESTO NAZIV RADA AUTOR TEHNIKA UČENIČKI DOM
1. Ples života Gabrijela Keser, Sara Prenc žica DU Sušak
2. Vuk Vuk Rodić drvo DU Sušak
3. Il gioco della tua vita Kuzma Solis kombinirana DU Sušak
4. Madame Mimi Ela Bulf gips UD Lovran
5. Zagonetka Nikolina Grdur hamer UD Lovran
6. Snaga riječi Matea Topčić papir UD Lovran
7. Moj “globus” Luka Miloš glina ŽTŠ Moravice
8. Ying i Yang Nicol Smilović glina UD Podmurvice
9. Je li vrijedno toga? Lana Vidić terakota UD Podmurvice
10. Zašto? Irra Šahinović keramika UD Podmurvice
11. Zamotano Dea Žužić raku UD Podmurvice
12. Alto Sara Bernik kombinirana Pazinski kolegij


REZULTATI PROSUDBENE KOMISIJE:

MJESTO NAZIV RADA AUTOR TEHNIKA UČENIČKI DOM
1. Vuk Vuk Rodić drvo DU Sušak
2. Alto Sara Bernik kombinirana Pazinski kolegij
3. Ying i Yang Nicol Smilović glina UD Podmurvice


MIŠLJENJE PROSUDBENE KOMISIJE (DAMIR ŠEGOTA)

1. MJESTO: ”Vuk” - Vuk Rodić - drvo - DU Sušak
“Vuk” je skulptorski rad koji je sadržan u formi organskog oblika s minimalnim uplivom autorske intervencije u materijalu. Upravo takav pristup daje skulpturi vizualnu snagu. Izvornost prirodnog materijala (drvo), struktura površine forme te oblik ponuđene apstraktne forme su elementi koje ovaj rad definiraju kao jednu od uspješnica ovogodišnje Regionalne Domijade.


2. MJESTO: “Alto” - Sara Bernik - kombinirana - UD Pazinski kolegij
Duboki reljef “Alta”, koji koketira s punom formom u kombiniranoj tehnici s nizom elemenata koji se ritmički ponavljaju, ostavlja dojam dinamike pa i reda u naočigled kaotičnoj kompoziciji zbijenih formi. Zanimljiv i sadržajan rad.


3. MJESTO: “Ying i Yang” - Nicol Smilović - glina - UD Podmurvice
Jednostavne forme u obliku nepravilnih kugli gradiranih u većim i manjim oblicima, u dijapazonu crno-sivih i bijelih tonova te stavljenih u međusobni odnos, asociraju na naziv rada i opravdavaju ga. Čisti oblici, jasna asocijacija i način obrade površine daju ovom radu snagu i “čistoću”.


REZULTATI UČENIČKI ŽIRI:

MJESTO NAZIV RADA AUTOR TEHNIKA UČENIČKI DOM
1. Ples života Gabrijela Keser, Sara Prenc žica DU Sušak
2. Ying i Yang Nicol Smilović glina UD Podmurvice
3. Moj “globus” Luka Miloš glina ŽTŠ Moravice


Učenički dom Podmurvice Rijeka

Imate li pitanje?
Slobodno nas kontaktirajte