45. REGIONALNA DOMIJADA RIJEKA 2022.

Slikarstvo

45. REGIONALNA DOMIJADA ZAPADNE HRVATSKE RIJEKA 2022.

LOKACIJA: Hrvatski kulturni dom na Sušaku

DATUM: 04.04.2022.

Voditeljica: Dijana Janković


SUDIONICI:

RB NAZIV DJELA AUTOR TEHNIKA UČENIČKI DOM
1. Lie Gabrijela Sivonjić tempera UD Kvarner
2. Put u nepoznato Santa Sandalić akril UD Kvarner
3. Bijeg u prirodu Maja Nešković akril na platnu DU Sušak
4. COVID / WAR ¬-> HEALTH / PEACE! Simona Stojanović akril na kartonu DU Sušak
5. Metamorfoza Nina Krstačić kombinirana DU Sušak
6. Jedrenjak Lana Milos akril UD Pula
7. Plesačica Lana Milos akril UD Pula
8. Proljeće Nina Perčić kombinirana UD Pula
9. Luna Nikol Bugarin akril UD Pula
10. Nesanica Ana Kolar digitalna UD Pula
11. Anđela Sunčica Uličnik akril na platnu UD Lovran
12. Energija grada Ivana Tauković akril UD Lovran
13. Pod reflektorom Karin Mufić suhi pastel UD Lovran
14. Moj cvijet Lana Barić akvarel ŽTŠ Moravice
15. Vjesnici proljeća Lana Barić gips ŽTŠ Moravice
16. San Alanis Klanac akril na platnu UD Podmurvice
17. Mašta Tonia Čorba akril na platnu UD Podmurvice
18. Ajtika Marijana Fable ulje na platnu Pazinski kolegij
19. Duality Emili Serblin akril na platnu Pazinski kolegij
20. Boškarin Ria Ružić pastele Pazinski kolegij
21. Sea horse Marija Bubalo digitalna slika Pazinski kolegij
22. Štokalj Leona Godinić akril na platnu ŽUD Marije
Krucifikse Kozulić
23. Moderna baka Marija Blašković tempera ŽUD Marije
Krucifikse Kozulić
24. Šumska bajka Chiara Radošević tempera na platnu ŽUD Marije
Krucifikse Kozulić
25. My Happy Place Isabela Turk pastele UD Podmurvice
26. Šuma poslije kiše Dora Saratlija akril na platnu DU Sušak


REZULTATI PROSUDBENE KOMISIJE:

MJESTO NAZIV DJELA AUTOR TEHNIKA UČENIČKI DOM
1. Anđela Sunčica Uličnik akril na platnu UD Lovran
2. Energija grada Ivana Tauković akril UD Lovran
3. Nesanica Ana Kolar digitalna UD Pula

MIŠLJENJE PROSUDBENE KOMISIJE (DAMIR ŠEGOTA)

1. MJESTO: “Anđela” - Sunčica Uličnik - akril na platnu - UD Lovran
Djelo pod nazivom “Anđela” je rad koji je u motivu portret ženskog lica gdje je vidljivo da autorica vrlo dobro barata slikarskom tehnikom akrila na platnu dajući kroz opisnu liniju (kojom definira konture lica, dijela odjeće i pozadine) dinamiku rada te se kroz široke kolorističke plohe izražava ekspresivnost i dekorativnost ženskog portreta dijela odjeće i pozadine. U uratku je vidljiv utjecaj stripa kao vizualnog likovnog medija.


2. MJESTO: “Energija grada” - Ivana Tauković - akril - UD Lovran
“Energija grada” je rad koji je satkan od malih kvadratnih okvira ukomponiranih u jedan veći okvir pri čemu su slikarskom tehnikom akrila, u geometrijskim formama bogatih kolorističkih ploha, prikazani motivi urbanog miljea. U nekim kvadratima su oblici urbanog pejzaža dovedeni do apstrakcije te se na taj način autorica bavi formom, bojom, plohom, a ne više sadržajem, što djelo problematizira i kroz navedene likovne elemente...


3. MJESTO: “Nesanica” - Ana Kolar - digitalna - UD Pula
Rad pod nazivom “Nesanica” tematizira lik djevojke koja, u nadrealnom okruženju (ženska figura koja leži na krevetu, u oblacima) i s mobilnim telefonom u ruci, problematizira digitalni medij kroz sam motiv dijela i kroz digitalnu tehniku u kojoj je dijelo realizirano. Primjetan je i utjecaj stripa.


REZULTATI UČENIČKI ŽIRI:

MJESTO NAZIV DJELA AUTOR TEHNIKA UČENIČKI DOM
1. Jedrenjak Lana Milos akril UD Pula
2. Nesanica Ana Kolar digitalna UD Pula
3. Proljeće Nina Perčić kombinirana UD Pula


Učenički dom Podmurvice Rijeka

Imate li pitanje?
Slobodno nas kontaktirajte